Artikelnr: 113758

ECODUR P 71 Tätmembran 8 kg

Färdigblandad produkt för användning som tätmembran alternativt folielim. För nyproduktion samt renovering på både sugande och icke sugande underlag.
Läs mer

ECODUR® P 71 Tätmembran

ECODUR® P 71 är en färdigblandad, deformationsupptagande produkt för användning som tätmembran alternativt folielim. Produkten ingår i ECODUR® R-System (rollbart) samt ECODUR® F-System (foliesystem) och kan användas i nyproduktion samt renovering på både sugande och icke sugande underlag. För golv och väggar inomhus.


OBS! ECODUR® Tätmembran ska aldrig användas mellan två täta skikt såsom överlapp på folie eller vid limning av inner- och ytterhörn, rörmanschetter samt våtrumsremsor på ytor redan tätade med folieduk, manschett etc.


Förbehandling/underlag

Underlaget ska vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Betongunderlag ska vara äldre än 2 månader och skivmaterial ska vara godkända för montering i våtrum. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR® primer och spacklas med lämplig ECODUR® avjämnings- eller spackelmassa.

Fallintervall ska utföras efter gällande branschregler.

För förlängd monteringstid och ökad vidhäftning när produkten används som folielim, rekommenderar vi att underlaget primas med ECODUR® Acrylprimer.
Används produkten i Ecodur R-System ska först underlaget behandlas med ECODUR® P 80 ångspärr.

Applicering ECODUR® F-SYSTEM (foliesystem)

Kontrollera att allt material, alla verktyg samt de hjälpmedel du behöver är på plats.

Mät upp ytorna, planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen.

Kapa därefter till samtliga folievåder.

Applicera ECODUR® Tätmembran på underlaget med hjälp av en roller. (Minsta åtgång 500 g/m2). Starta vid markeringen och applicera endast membran som täcker ytan för en våd i taget.

Montera därefter folievåden i limbädden utan dröjsmål. Kontrollera regelbundet att limfilmen uppnår full övervätning till underlaget och baksidan av folien.

För fastpressning rekommenderas plastspackel med rundade hörn, vilket minimerar risken för att tätskiktsfolien skadas. Börja från mitten och pressa därefter uppåt, nedåt samt ut mot sidorna så att inga veck, spänningar eller luftblåsor blir kvar.

Applicering ECODUR® R-SYSTEM (rollbart)

Applicera ECODUR® Tätmembran flödigt med en roller på ytan, vilken förbehandlats med ångspärr. Låt torka i ca en timme. Applicera ytterligare ett lager på samma sätt.


OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,0 kg/m2 på vägg och1,3 kg/m2 på golv. Låt torka innan plattsättning. Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.


Observera!

Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Följ byggtekniska förutsättningar enligt gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker vatten-installation och godkänd monteringsanvisning.


ECODUR P 71 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2021-10-28

Material Polymerdispersion
Materialåtgång Vid hellimning av folie Ca 500g/m2 Som membran ej under 1,0 kg/m2 på vägg och 1,3 kg/m2 på golv.
Färg Grå
Plattsättningsbar Efter ca 12-24 timmar beroende på underlagets absorptionsförmåga, temperatur och luftfuktighet.
Arbetstemperatur Lägst 10°C underlagstemperatur
Lagringstemperatur Åtminstone 12 månader i obruten originalförpackning. Lagras torrt, svalt samt fritt från frost och solbestrålning.
Förpackningsstorlekar 8 och 16 kg
  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan