Socialt engagemang

Socialt engagemang

För oss på Englund-Gruppen är det en självklarhet att försöka bidra till ett bättre liv för de som har det svårt. Ingen kan som bekant göra allt, men alla kan göra något och vi har sedan augusti 2016 arbetat tillsammans med Knysna Education Trust som sedan 1993 jobbar för att förbättra kvalitén på förskoleundervisningen i missgynnade stadsdelar i Knysna-området. Knysna är en mindre stad med ca 50 000 invånare belägen utmed det som kallas Garden Route vid Indiska Oceanen ca 500 km från Kapstaden.
Stiftelsen ser till att utbilda lärare, utrusta skolorna med rätt undervisningsmaterial beroende på barnens ålder och språk och verkar även för att utveckla barnens läskunnighet och matematiska förståelse. Man ger också föräldrar praktisk utbildning i hur de stödjer barnens utveckling i hemmet. Slutligen ser man också till att skolorna får mat och frukt. Stiftelsen arbetar i nuläget med många partnerförskolor i området och står under en strikt kontroll, ungefär på samma sätt som en 90-stiftelse i Sverige.

Forskning har visat att barn som har gått på förskola, även om det så bara är under ett år, ofta klarar sig betydligt bättre i grundskolan. Inte för att de är intelligentare, utan därför att de är tåligare, mer villiga att ta risker och för att de har bättre självkänsla tack vare sin förskole erfarenhet. Studier i Sydafrika har visat att barn som gått i förskola är mindre benägna att vandalisera och de löper mindre risk att bli föräldrar redan i tonåren. Man kan sammanfatta med att säga – de har dramatiskt mycket bättre förutsättningar att skapa ett ordnat vuxet liv.

Vi tackar alla våra kunder eftersom vårt bidrag inte varit möjligt utan era inköp och det förtroende ni visat oss och våra produkter.

  
 

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan