Artikelnr: 113760

ECODUR P 80 Ångspärr 1 kg

Vattenbaserad och färdigblandad ångspärr på golv och väggar inomhus i nyproduktion samt renovering.
Läs mer

ECODUR® P 80 Ångspärr

ECODUR® P 80 Ångspärr är en vattenbaserad och färdigblandad polymerdispersion för användning som ångspärr på golv och väggar inomhus i nyproduktion samt renovering. Produkten ingår tillsammans med ECODUR® P 71 Tätmembran i ECODUR® R-System (rollbart). Systemet uppfyller gällande krav från BBR. Ej brandfarlig. Omröres innan användning.

Förbehandling/underlag

Underlaget ska vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Betongunderlag ska vara äldre än 2 månader och skivmaterial ska vara godkända för montering i våtrum. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR® vidhäftningsprimer och spacklas med lämplig ECODUR® avjämnings- eller spackelmassa.

Fallintervall ska utföras efter gällande branschregler.

Innan applicering av ECODUR® P 80 Ångspärr ska ytan primas med ECODUR® P 69 Acrylprimer
Låt primern torka, innan fortsatt arbete.

Applicering

Använd skyddshandskar (produkten kan fastna på huden). Rör om väl och applicera produkten flödigt med roller eller pensel med minsta totala mängd 270 g/m2 i minst två lager. ECODUR® P 80 Ångspärr appliceras före ECODUR® P 71 Tätmembran. Spill ska tas bort med vatten. Verktyg rengörs med vatten innan produkten torkat.

Observera!

Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Följ byggtekniska förutsättningar enligt gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker vatten-installation och godkänd monteringsanvisning.


ECODUR P 80 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2021-10-28

Materialåtgång Får ej understiga 270 gr/m2
Torktid Mellan skikten ca 30 minuter*
Färg Blå
Arbetstemperatur Lägst 10°C underlagstemperatur
Lagringstid Åtminstone 12 månader i obruten originalförpackning. Lagras torrt, svalt samt fritt från frost och solbestrålning.
Förpackning 1,6 och 12 kg

* vid 20°C och 65 % RF

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan