Artikelnr: 113768

ECODUR Tätfolie 30 x 0,75 m

Tätskiktsfolie som ingår i ECODUR® F- och 2K-SYSTEM (foliesystem). För nyproduktion och renovering på golv och väggar inomhus.
Läs mer

ECODUR® Tätfolie

Alkalibeständig vatten- och ångtät tätskiktsfolie bestående av polyeten och polypropylen, vilken ingår i ECODUR® F- och 2K-SYSTEM (foliesystem). Produkten kan användas i nyproduktion och renovering på golv och väggar inomhus.

Förbehandling/underlag

Underlaget ska vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Betongunderlag ska vara äldre än 2 månader och skivmaterial ska vara godkända för montering i våtrum. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR® primer och spacklas med lämplig ECODUR® avjämnings- eller spackelmassa.

Fallintervall ska utföras efter gällande branschregler.

För förlängd monteringstid och ökad vidhäftning i fortsatt arbete med ECODUR® Tätmembran eller ECODUR® 2K Folielim, rekommenderar vi att underlaget primas med ECODUR® Acrylprimer.

Montering

Kontrollera att allt material, alla verktyg samt de hjälpmedel du behöver är på plats.

Mät upp ytorna, planera arbetsgången och markera där du vill starta monteringen.

Kapa därefter till samtliga folievåder.

ECODUR® Tätfolie kan monteras med överlapp alternativt kant i kant täckt med våtrums- eller fiberremsa. Observera att alla skarvar måste ha ett överlapp om minst 35 mm. Se alltid monteringsanvisning samt respektive produkts datablad innan arbetet påbörjas.

Applicera ECODUR® Tätmembran alternativt Ecodur 2K Folielim på underlaget med hjälp av en roller (minsta åtgång vid användning av tätmembran är 500 g/m2 respektive 400 g/m2 för folielim). Starta vid markeringen och applicera endast membran/ lim som täcker ytan för en våd i taget.

Montera därefter folievåden i limbädden utan dröjsmål. Kontrollera regelbundet att limfilmen uppnår full övervätning till underlaget och baksidan av folien.

För fastpressning rekommenderas plastspackel med rundade hörn, vilket minimerar risken för att tätskiktsfolien skadas. Börja från mitten och pressa därefter uppåt, nedåt samt ut mot sidorna så att inga veck, spänningar eller luftblåsor blir kvar.

Observera!

Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Följ byggtekniska förutsättningar enligt gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker vatten-installation och godkänd monteringsanvisning.

För arbeten med väggnära brunnar gäller separat anvisning.


ECODUR Tätfolie är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2021-10-28

Material Polyeten och polypropylen
Ånggenomgångsmotstånd i komplett system ca 3,2 miljoner s/m
Temperaturbeständighet -30°C till 90°C
Bredd 0,75 meter
Färg Vit med orange och grått tryck.
Lagringstid Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.
Förpackningsstorlekar Rulle om 10, 30 respektive 150 meter.
  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan