Artikelnr: 113763

ECODUR P 69 Acrylprimer 1 kg

Ökar vidhäftningen, portätar och minskar underlagets absorptionsförmåga. Produkten ingår i ECODUR® R-SYSTEM (rollbart) samt ECODUR® F-SYSTEM (foliesystem).
Läs mer

ECODUR® P 69 Acrylprimer

ECODUR® P 69 Acrylprimer är en acryldispersionsprimer som används för att öka vidhäftningen, portäta och minska underlagets absorptionsförmåga. Produkten ingår i ECODUR® R-SYSTEM (rollbart) samt ECODUR® F-SYSTEM (foliesystem) och kan användas i nyproduktion samt renovering. För golv och väggar inomhus. Används ej på underlag med kontinuerlig fuktbelastning. Spädes ut med vatten beroende på typ av underlag.

Förbehandling/underlag

Underlaget ska vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Betongunderlag ska vara äldre än 2 månader och skivmaterial ska vara godkända för montering i våtrum. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR® vidhäftningsprimer och spacklas med lämplig ECODUR® avjämnings- eller spackelmassa. Fallintervall ska utföras efter gällande branschregler.

Spädning

Spädes 1:½ Glatta och täta underlag, prefabricerade betonggolv eller täta komprimerade cementunderlag, icke sugande anhydritunderlag, terazzo, gjutasfalt, gipsspackel och klinker/plattor
Spädes 1:1 Spånskivor, trägolv och målade ytor samt råbetong och råbetongbjälklag
Spädes 1:3 Porösa cementunderlag, starkt sugande betonggolv, anhydrit, sugande eller avslipade spackel- och avjämningsmassor samt lättbetong, glättade betongväggar, gipsskivor, kalciumsilikatplattor eller ren gips

 

Applicering

Tillse att primern blivit rumstempererad. Skaka om och häll dunkens innehåll i en ren hink. Späd med rent kallt vatten i blandningsförhållande enligt ovan. Därefter appliceras primern med roller alternativt borste jämnt över ytan. Se till att det inte bildas pölar. Använda verktyg rengörs direkt med vatten. Förvissa dig om att primern torkat ordentligt innan nästkommande lager appliceras.

Observera!

Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Följ byggtekniska förutsättningar enligt gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker vatten-installation och godkänd monteringsanvisning.

För arbeten med väggnära brunnar gäller separat anvisning.


ECODUR P 69 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2021-10-28

 

 

Material Acryldispersion
Materialåtgång Ca 40-100 g/m2 beroende på underlagets absorptionsförmåga
Torktid ca 1- 2 timmar*
Färg Vit
Arbetstemperatur Lägst 10°C underlagstemperatur
Lagringstid Åtminstone 12 månader i obruten originalförpackning. Lagras torrt, svalt samt fritt från frost och solbestrålning.
Förpackning 1 och 5 kg

* vid 20°C och 65 % RF

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan