Artikelnr: 113765

ECODUR S 71 Förseglingslim 290 ml

För överlapp, skarvar eller delreparationer av tätfolie och folietillbehör, montering av väggnära brunnar eller som extra tätning runt tapp- och spillvattenrör innan montering av manschetter.
Läs mer

ECODUR® S 71 Förseglingslim

ECODUR® S 71 är ett 1-K självhärdande, lösningsmedelsfritt förseglingslim med låg viskositet och tixotrop konsistens. Dess egenskaper ger en säker och snabb montering med bra initialhugg.

ECODUR® S 71 är kapillärspärrande, vattentätt och ger en elastisk och stark limfog som snabbt är plattsättningsbar. ECODUR S 71 förseglingslim används där ECODUR Tätfolie och ECODUR folietillbehör överlappar, skarvas eller monteras mot varandra samt vid delreparationer. Förseglingslimmet används också som extra tätning runt tapp- och spillvattenrör innan montering av ECODUR manschetter. ECODUR S 71 Förseglingslim används även i ECODUR Foliesystem för väggnära brunnar. Produkten ingår i ECODUR F-SYSTEM.

Systemet uppfyller gällande krav från BBR.

Förutsättningar

ECODUR® S 71 Förseglingslim kan användas i temperaturer 5-40°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än 10°C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid 20°C och luftfuktighet om min 30 % RF.

Applicering

Använd skyddshandskar (produkten kan fastna på huden). Påför Ecodur S 71 på ytan. Montera manschetter, överlapp, remsor, etc direkt i limbädden. Gnid fast med plastspackel eller skarvrulle med flänsar. ECODUR® S 71 ska appliceras så att fullständig övervätning mellan underlaget, folie och det som monteras uppnås.

Kontrollera och säkerställ regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor. Låt produkten härda ut på verktyg av plast eller metall innan rengöring.

Observera!

Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsdokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Följ byggtekniska förutsättningar enligt gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum - GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker vatten-installation och godkänd monteringsanvisning.


ECODUR S 71 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2021-10-28

Åtgång Vid skarvförsegling i 35-50 mm bredd ≈ 0,01-0,2 liter ≈ ca 20-35 g/lpm.
Monteringstid 0-30 minuter*
Plattsättningsbar 4-12 timmar*
Färg Svart
Arbetstemperatur Lägst 10°C underlagstemperatur
Lagningstid Åtminstone 12 månader i obruten originalförpackning. Lagras torrt, svalt samt fritt från frost och solbestrålning.
Förpackningsstorlek Patron 290 ml

* vid 20°C och 30 % RF

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan