Artikelnr: 104308

ECODUR E 39 Avjämningsmassa / 25 kg

Cementbaserad avjämningsmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, terazzo, prefabricerade betongelement samt skruvade spånskivor innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar.
Läs mer

 • Snabbhärdande, hög styrka
 • Spänningsfattig
 • Anpassad till fallbyggnation

ECODUR® E 39

Cementbaserad avjämningsmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, terazzo, prefabricerade betongelement samt skruvade spånskivor innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar. Produkten har en god flytförmåga, går utmärkt att pumpa och är lätt att lägga. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder och kontor.  Lämplig för användning både inomhus och utomhus.

               

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig ECODUR-primer. Primern påföres med roller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje säck ECODUR E 39 åtgår ca 4,2-4,8 liter vatten. Se även tabellen för detaljerad vattenmängd.  Skall massan läggas i tjocklekar över 25 mm kan den med fördel drygas ut med tvättad sjösand i fraktionen 0,8-1,2 mm. Till 25 kg pulver kan ca 12,5 kg sand tillsättas.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 35 minuter. Blanda därför endast så mycket massa som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en tandad spackel eller pumpas. Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Värmefördelningsplåtar

ECODUR E 39 kan användas på golv med vattenburen golvvärme monterad i värmefördelningsplåtar. 
Vid träbjälklag skall spånskivor vara minst 22 mm tjocka, och fast monterade på reglar med maximalt c/c-avstånd 600 mm. Om golvet är belagt med cellplast (frigolit), skall denna vara av godkänd golvkvallitet, och limmad till underlaget.
Plåtarna skall tvättas av med t-sprit, låtas torka och därefter noggrant limmas ned mot underlaget med lämpligt montagelim. Hela golvytan inklusive plåtarna skall därefter primas med ECODUR P 11. Primern appliceras tunt, men det är av yttersta vikt att fullständig täckning erhålls.  Åtgång ca 100 g/m2.
Innan avjämning skall golvet armeras med stål- eller fiberarmering PZG. Avjämningsmassan skall frikopplas mot alla väggar och andra fasta konstruktioner med hjälp av 5 mm expansionsremsa.
Minsta lagtjocklek på avjämningsmassan vid den här typen av konstruktion är 20 mm med avsteg lokalt mot eventuell förhöjningsring 12 eller 13 mm monterad i brunn.
Vid belastning utöver det normala såsom större badkar, mycket tunga möbler, etc, kontakta alltid våra läggningstekniker för konsultation!

Fukt

Denna produkt binder stor del av sitt blandningsvatten på kort tid, vilket medger en snabb mattläggning. Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag.
För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt!

 • För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, för att säkerställa att rätt vattenmängd tillsätts
 • Spackling i flera skikt: Om ett ytterligare skikt spacklas samma dag, då den underliggande ytan fortfarande är mörk, skall ytan skrapas av, dammsugas och skikt två jobbas in i ytan. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
  Om ett ytterligare skikt spacklas när det underliggande skiktet torkat och ljusnat, skall detta slipas, dammsugas, och primas med primer ECODUR P 12, som skall tillåtas torka innan skikt två läggs ut. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
 • Ska parkett hellimmas ovanpå föreslår vi istället ECODUR E 60 och att råd inhämtas från våra läggningstekniker.
 • Använd alltid expansionsremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-06-25

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 25 kg säck
FÄRG: Grå
SKIKTTJOCKLEKAR: 3-40 mm. Vid tjockare skikt rådgör med oss.
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,7 kg/m2 och mm skikttjocklek.
VATTENMÄNGD:

Lokala branta fall ca 4,2-4,3 l/25 kg pulver
Längre mindre branta fall ca 4,5-4,75 l/25 kg pulver
Planspackling ca 4,8 l/25 kg pulver

ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 35 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 3 timmar*
BELÄGGNINGSBAR: Med plast, linoleum, textil och keramiska beläggningar efter ca 24 timmar.
FÖRSTÄRKNING: Produkten kan förstärkas med fiberarmering
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 6 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2019-06-25

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan