Artikelnr: 114655

ECODUR E 34 Avjämningsmassa / 25 kg

Cementbaserat tunnflyt för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats och prefabricerade betongelement innan läggning av plast, linoleum eller textil.
Läs mer

 • 0-10 mm tjocklek
 • Extremt bra flytförmåga
 • Spänningsfattig

ECODUR® E 34

Cementbaserat tunnflyt  för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats och prefabricerade betongelement innan läggning av plast, linoleum eller textil. För läggning på övriga underlag rådgör alltid med våra läggningstekniker.

Produkten har en god flytförmåga, går utmärkt att pumpa och är lätt att lägga. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder, kontor och lättare industri. För golv inomhus.
 

                   
 

Förbehandling av underlag

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig ECODUR-primer. Primern påföres med roller. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda maskinellt tills massan är klumpfri och homogen. Se specifikationerna för detaljerad vattenmängd.

Utläggning

Blanda endast så mycket material som kan läggas inom användningstiden. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. ECODUR® E 34 kan läggas ut för hand eller pumpas. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt är lågalkalisk, har snabb hållfasthetstillväxt och binder mycket stor del av sitt blandningsvatten på sikt, vilket medger en snabb mattläggning. Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %.  Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt.

Observera speciellt!

 • Sker spackling på ett icke sugande underlag i syfte att skapa ett sugande skikt för att kunna lägga beläggning med ett dispersionslim, krävs minimum 5 mm.
 • För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, för att säkerställa att rätt vattenmängd tillsätts
 • Spackling i flera skikt: Om ett ytterligare skikt spacklas samma dag, då den underliggande ytan fortfarande är mörk, skall ytan skrapas av, dammsugas och skikt två jobbas in i ytan. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
  Om ett ytterligare skikt spacklas när det underliggande skiktet torkat och ljusnat, skall detta slipas, dammsugas, och primas med primer ECODUR P 12, som skall tillåtas torka innan skikt två läggs ut. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
 • Ska parkett hellimmas ovanpå föreslår vi istället ECODUR® E 31 New eller ECODUR® E 33 New och att råd inhämtas från våra läggningstekniker.
 • Använd alltid expansionsremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm.

ECODUR E 34 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-01

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 25 kg säck
FÖRPACKNINGAR/PALL: 42 st
FÄRG: Grå
SKIKTTJOCKLEKAR: 0-10 mm. Vid tjockare skikt rådgör med oss.
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,5 kg/m2 och mm skikttjocklek.
VATTENMÄNGD: ca 6,0 l/25 kg pulver
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 30 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 3 timmar*
BELÄGGNINGSBAR: Med plast, linoleum, textil och keramiska beläggningar efter ca 24- 36 timmar*
FÖRSTÄRKNING: Produkten kan förstärkas med fiberarmering
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig i skikt över 3 mm.
TRYCK- OCH BÖJDRAGHÅLLFASTHET: C25 F6
LAGRING: Minst 6 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-01

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan