Artikelnr: 104322

ECODUR P 12 Primer till sugande underlag / 5 kg

Färdigblandad extremt snabbtorkande lösningsmedelsfri vidhäftningsprimer med mycket låga emissioner för användning på sugande underlag som betong, lättbetong, ROT-bruk, gipsavjämning samt golvgipsskivor. För användning både inomhus och utomhus.
Läs mer

  • Extremt snabbtorkande
  • God penetreringsförmåga
  • Lösningsmedelsfri

ECODUR® P 12

Färdigblandad extremt snabbtorkande lösningsmedelsfri vidhäftningsprimer med mycket låga emissioner för användning på sugande underlag som betong, lättbetong, ROT-bruk, gipsavjämning samt golvgipsskivor. För användning både inomhus och utomhus.

   

   

Förbehandling av underlag

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från vattenlösliga limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Applicering

Tillse att primern blivit rumstempererad. Skaka om och häll dunkens innehåll i en ren hink.  Därefter appliceras primern rikligt med roller alternativt borste jämnt över ytan. Se till att det inte bildas pölar. Låt primern torka innan spackling. Använda verktyg rengörs direkt med vatten.

Idealisk läggningstemperatur är 10-25°C. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden, omvänt förhållande förlänger den.

Fukt

Produkten har hög resistens mot fukt och klarar därför att ligga på de flesta sugande underlag. Det är dock av yttersta vikt om ovanliggande produkter såsom avjämning, lim och beläggningar inte är resistenta mot fukt, att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation.

Observera speciellt!

  • Efterföljande arbete med spackling eller avjämning skall ske senast 3 dygn efter ECODUR P 12 applicerats.
  • Använd aldrig ECODUR P 12 som vidhäftningsprimer direkt under parkett- och trägolvslim.
  • Observera att materialåtgången ej får understiga 100 g m2 då detta kan ge en försämrad yta i form av s k pinholes och apelsinhud.


ECODUR P 12 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-02

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 5 kg dunk
FÖRPACKNINGAR/PALL: 90 st
FÄRG: Blåröd
MATERIALÅTGÅNG: Ca 100-150 g/m2 beroende på underlagets absorptionsförmåga
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: Färdigblandad och ska ej spädas
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 10°C golvtemperatur
TORKTID: För vidhäftning och minskad absorption ca 10 min
Som fuktskydd under applikationsfasen ca 1 timme*
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö. Frostkänsligt.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-02

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan