Artikelnr: 104320

ECODUR P 10 Primer allround / 5 kg

Filmbildande lösningsmedelsfri vidhäftningsprimer med mycket låga emissioner till underlag som betong, lättbetong, slipsatser, brädgolv, spånskivor, cementputs och gipsbruk. För väggar och golv inomhus.
Läs mer

  • Lösningsmedelsfri
  • Snabbtorkande
  • Mycket allround
  • Filmbildande

ECODUR® P 10

Filmbildande lösningsmedelsfri vidhäftningsionsprimer med mycket låga emissioner till underlag som betong, lättbetong, slipsatser, brädgolv, spånskivor, cementputs och gipsbruk. För väggar och golv inomhus.

      
   

Förbehandling av underlag

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från vattenlösliga limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Applicering

Tillse att primern blivit rumstempererad. Skaka om och häll dunkens innehåll i en ren hink. Späd med rent kallt vatten i blandningsförhållande enligt tabell. Därefter appliceras primern med roller alternativt borste jämnt över ytan. Se till att det inte bildas pölar. Låt primern torka innan vidare arbete. Använda verktyg rengörs direkt med vatten.

Idealisk läggningstemperatur är 10-25°C. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden, omvänt förhållande förlänger den.

Fukt

Produkten har normal resistens mot fukt och klarar därför inte att ligga på alla golv. Det är därför av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8–12 %.

Observera speciellt!

  • Efterföljande arbete med spackling eller avjämning skall ske senast 3 dygn efter ECODUR P 10 applicerats.
  • Använd aldrig ECODUR P 10 som vidhäftningsprimer direkt under parkett- och trägolvslim.

ECODUR P 10 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-02

FÖRPACKNINGSSTORLEK: Plastdunk 5 kg
FÖRPACKNINGAR/PALL: 90 st
FÄRG: Ljusblå
MATERIALÅTGÅNG: Ca 40-100 g/m2 beroende på underlagets absorptionsförmåga
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE: Betong (1:5)
Lättbetong (1:3)
Cementbaserade finsatser (1:3)
Kalciumsulfatbaserade finsatser (1:1)
Gipsbruk (1:1)
Cementbruk, kalkcementputs (1:3)
Gipsskivor (1:1)
Underlag av trä (1:1)
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 10°C golvtemperatur
TORKTID: För vidhäftning och minskad absorption ca 0,5 timme
Som fuktskydd under applikationsfasen 24 timmar*
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning i torr och sval miljö. Frostkänsligt.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-02

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan