Artikelnr: 104311

ECODUR E 55 Primerfri finspackelmassa / 15 kg

Snabb och i de flesta fall primerfri cementbaserad finspackelmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, prefabricerade betongelement, keramiska plattor, natursten, terrazzo samt skivmaterial av spån och gips.
Läs mer

  • Mycket smidig att använda
  • Kan spacklas ner till noll
  • Oftast primerfritt

ECODUR® E 55

Snabb primerfri cementbaserad finspackelmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, prefabricerade betongelement, keramiska plattor, natursten, terrazzo samt skivmaterial av spån och gips. Innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Endast för användning inomhus.

          

   

Förbehandling

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Om ytan är svag, mycket sugande eller mycket slät, skall den primas med lämplig ECODUR primer. Primern appliceras med roller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje 15 kg säck åtgår ca 4,5 liter vatten. 

Utläggning

Användningstiden för nyblandat golvbruk är ca 20 minuter. Blanda därför endast så mycket material som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en slät spackel. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt binder stor del av sitt blandningsvatten på kort tid, vilket medger en snabb mattläggning. Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag.
För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera!

  • För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas.
  • Spackling i flera skikt: Om ett ytterligare skikt spacklas, skall ytan skrapas av, dammsugas och skikt två jobbas in i ytan. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett. 
  • ECODUR E 55 kan inte ligga under hellimmad parkett, gummi- eller polyolefina beläggningar. 

 


BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-06-27

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 15 kg säck
FÄRG: Grå
SKIKTTJOCKLEKAR: Från 0 till 5 mm.  
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,3 kg/m2 och mm skikttjocklek.
VATTENMÄNGD: ca 4,5 l/ 15 kg pulver
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 10°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 20 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 30 minuter*
BELÄGGNINGSBAR: Efter ca 3 timmar*
FÖRSTÄRKNING: Kan förstärkas/plastificeras ytterligare med ECODUR P 10.
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Ej lämplig
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2019-06-27

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan