Artikelnr: 114239

ECODUR E 52 Cementbaserat byggspackel fin / 15 kg

Finkornigt cementbaserat byggspackel för spackling på betong, slipsatser samt fast monterade spånskivor, innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar
Läs mer

  • Mycket smidig att använda
  • Beläggningsbar redan efter ca 2 timmar
  • Med en slät yta som ett finspackel

ECODUR® E 52

Finkornigt cementbaserat byggspackel för spackling på betong, slipsatser samt fast monterade spånskivor, innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar. För läggning på övriga underlag rådgör alltid med våra läggningstekniker. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Lämplig i bostäder. Se även i avsnittet Observera speciellt. För golv inomhus.
 

           

Förbehandling

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig ECODUR primer. Primern appliceras med roller. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda maskinellt tills massan är klumpfri och homogen. Se specifikationerna för detaljerad vattenmängd. Skall massan läggas i tjocklekar över 30 mm kan den med fördel drygas ut med tvättad sjösand i fraktionen 0,8-1,2 mm. Till 15 kg pulver kan ca 7,5 kg sand tillsättas.

Utläggning

Blanda endast så mycket material som kan läggas inom användningstiden. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Lägg ut ECODUR® E 52 i lämplig lagtjocklek, låt materialet sätta sig i ca 5 minuter och finjustera därefter ytan med en slät spackelspade. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt är lågalkalisk, har snabb hållfasthetstillväxt och binder mycket stor del av sitt blandningsvatten på sikt, vilket medger en snabb mattläggning. Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att produkten och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %.  Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt.

Fuktkvot i spånskivor ska ligga mellan 8-12 %.

Observera speciellt!

  • För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas.
  • Spackling i flera skikt: Om ett ytterligare skikt spacklas samma dag, då den underliggande ytan fortfarande är mörk, ska ytan skrapas av, dammsugas och skikt två jobbas in i ytan. Skikt två ska alltid vara tunnare än skikt ett. Om ett ytterligare skikt spacklas när det underliggande skiktet torkat och ljusnat, ska detta slipas, dammsugas, och primas med primer ECODUR P 12, som ska tillåtas torka innan skikt två läggs ut. Skikt två ska alltid vara tunnare än skikt ett.
  • ECODUR E 52 kan lokalt i minimum 10 mm lagtjocklek ligga under hellimmad parkett, gummi- och polyolefina beläggningar. Vid minsta tveksamhet ska råd inhämtas från våra läggningstekniker.
  • Vid träbjälklag ska spånskivor vara minst 22 mm tjocka samt limmade och skruvade på reglar med maximalt c/c-avstånd 600 mm. Hela golvytan primas med ECODUR® P 11.

 


ECODUR E 52 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-01

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 15 kg säck
FÖRPACKNINGAR/PALL: 64 st
FÄRG: Grå
SKIKTTJOCKLEKAR: Från 0 till 50 mm. I tjocklekar över 30 mm kan den drygas ut med tvättad sjösand. 
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,4 kg/m2 och mm skikttjocklek.
VATTENMÄNGD: ca 4,0-4,3 l/15 kg pulver
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 15 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 30 minuter*
TRIMNING AV KANTER: Efter ca 15-20 minuter*
BELÄGGNINGSBAR: Med plast, linoleum, textil och keramiska beläggningar efter ca 2 timmar.*
FÖRSTÄRKNING: Kan förstärkas/plastificeras ytterligare med ECODUR P 10.
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Ej lämplig
TRYCK- OCH BÖJDRAGHÅLLFASTHET: C35 F7
LAGRING: Minst 6 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-01

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan