Artikelnr: 104347

ECODUR S 92 Parkettlim / 16 kg

Lim för hellimning av 2- och 3-skikts färdigparkett.
Läs mer

  • Vatten- och lösningsmedelsfritt
  • Hård-elastiskt
  • Stark limfog

ECODUR® S 92

Lim för hellimning av 2- och 3-skikts färdigparkett. För användning inomhus i torra utrymmen. Max fukt i betong 65 % RF, golvspånskivor 8–12 %. Till sugande eller icke sugande underlag. Endast för användning inomhus.

        

Underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ytans draghållfasthet skall hålla minst 1,5 MPa innan limning av 2- och 3-skikts färdigparkett.

Verktyg

Använd limspackel med rekommenderad tandning. Använd golvvält eller gnid för att pressa ut all luft och se till att det blir en bra övervätning mot parketten. Om parketten saknar not och fjäder, se till att inget lim kommer upp i springorna. Följ även parketttillverkarens läggningsinstruktioner.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

Observera speciellt!

  • Använd aldrig konventionell vattenbaserad primer som vidhäftningsprimer direkt under parkett- och trägolvslim. Kontakta våra läggningstekniker vid minsta tveksamhet.

 


BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-07-08

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 16 kg
MATERIALÅTGÅNG: B11 ca 800-1200 g/m2
LÄGGNINGSTEMPERATUR/RF: +18 °C till +23 °C och 20-70 % RF.
MONTERINGSTID: Våtlimning: 0-45 minuter.
RENGÖRING: Ej uthärdat lim tvättas av med t.ex. Brutal Wipes eller likvärdigt.
Uthärdat lim avläsnas mekaniskt.
SLIPNING AV PARKETTEN: Efter 24-48 timmar.
LAGRING: 1 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt!

 © 2019-07-08

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan