Artikelnr: 104314

ECODUR K 30 Stegljudsdämpande matta 20 m²/rle

Elastiskt 3 mm tjockt stegljudsdämpande underlag av polyuretan och kork.
Läs mer

  • Mycket elastisk
  • Lätt att skära och lätt att lägga
  • Stegljudsreducering och värmeisolering

ECODUR® K 30

Elastiskt 3 mm tjockt stegljudsdämpande underlag av polyuretan och kork. Lämplig som underlag till textil, PVC, CV, linoleum, gummibeläggningar, samt olika typer av spontad parkett och trägolv. ECODUR K 30 limmas i de flesta fall med samma lim som den tänkta ytbeläggningen. Kan limmas på såväl sugande som icke sugande underlag. Endast inomhus.

      

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR Primer och spacklas med lämplig ECODUR avjämning- eller spackelmassa

Utläggning

Produkten läggs ut, skärs till och läggs kant i kant. Observera att både ECODUR K 30 och golvbeläggningen skall ligga i samma längdriktning men med förskjutna skarvar (min 10 cm). I anslutning till väggar, dörrar, rör mm lämnas ett utrymme på några mm. Limning av den ovanpåliggande golvbeläggningen, skall ske tidigast efter 24-48 timmar. Textila beläggningar våtlimmas med ECODUR S 82, linoleum med ECODUR S 85 medan PVC häftlimmas med ECODUR S 80. Gummibeläggningar limmas med ECODUR S 84.

Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C och idealisk luftfuktighet ligger mellan 50 och 65 %. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden, omvänt förhållande ger en förlängd torktid.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så att beläggningen inte installeras på ett underlag med en fukthalt överstigande 85 % RF. För parkett gäller max 65% RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation.

Observera speciellt!

  • Innan läggning med tunnare beläggningar känsliga för intrycksmärken, måste ytan förstärkas ytterligare för att uppnå en lastfördelning. Kontakta våra läggningstekniker för konsultation. Kontakta oss även ifall parkett och trägolv skall limmas ovanpå.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-07-04

STEGLJUDSFÖRBÄTTRING: 17 dB enligt ISO 10140
FÖRPACKNINGSSTORLEK: 20 m2 (1 meter x 20 meter rulle)
TJOCKLEK 3 mm
LAGRINGSTID: Minst 24 månader, rullar lagras torrt, svalt, stående och frostfritt.
FÄRG: Melerat brun och svart
VIKT: Ca 33 kg/rulle
Värmeledningsförmåga enligt 
ISO 8302:
0,04 m2 K/W
Arbetstemperatur: +18°C till +23°C och 20–70 % RF.
Golvvärme: Lämplig men hela konstruktionen måste beaktas för att kunna ta beslut i varje enskilt fall.

 © 2019-07-04

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan