Artikelnr: 104301

ECODUR E 29 Snabb ROT-Betong / 25 kg

Mycket snabb ROT-betong för läggning i både flytande och fast konstruktion innan läggning av plast, linoleum, textil eller keramiska beläggningar.
Läs mer

  • Snabbtorkande
  • Lättbearbetad
  • Spänningsfattig

ECODUR® E 29

Mycket snabbhärdande rotbetong/finsats lämplig för både flytande och fast konstruktion. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Lämplig i bostäder och lättare offentlig miljö. Endast för användning inomhus.

       

   

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent. Vid läggning i fast konstruktion, rengör underlaget grundligt genom att slipa, rugga eller blästra. Dammsug därefter underlaget noggrant.

Fast konstruktion:
Vid skikttjocklekar från 10 till 20mm skall underlaget primas med ECODUR P 12. Vid skikttjocklekar över 20 mm skall golvet slammas med 5 kg ECODUR E 29 blandat med 0,5 liter vatten samt 0,1 liter ECODUR P 10. Lägg sedan ECODUR E 29 ”vått i vått” direkt i den blöta slamman.

Flytande konstruktion:
I flytande konstruktion skall underlaget vara hållfast och belagt med polyetenfolie. Konstruktionen skall frikopplas från väggar och alla andra fasta konstruktioner med hjälp av en expansionsremsa. ECODUR E 29 skall alltid armeras med 4 mm armering när den läggs flytande.

Blandning

Bruket hälls i ett blandningskärl, en tvångsblandare eller cementblandare och blandas med vatten tills det uppnår rätt konsistens (jordfuktig). Till varje säck ECODUR E 29 åtgår ca 1,8 liter rent vatten. Bruket är färdigblandat och skall ej drygas ut med mer sand.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 30 minuter. Blanda därför endast så mycket bruk som kan läggas inom denna tid. Blandning, läggning, filtning och glättning måste göras i en arbetsomgång. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas. Vid avbrott i arbetet skall blandare och verktyg genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt binder stor del av sitt blandningsvatten på kort tid, vilket medger att den snabbt kan beläggas.  Det är dock alltid av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att produkten och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast gäller max 85% RF, och för textil och linoleum max 90% RF. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi applicering av fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt!

  • Minitjocklek för gjutning i fast konstruktion är 10 mm, och 35 mm då läggning sker utan vidhäftning. För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför, separation, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas.
  • Använd alltid expansionsremsa längs väggarna.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-07-05

 

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 25 kg säck
FÄRG: Grå
SKIKTTJOCKLEKAR: I fasta konstruktioner ner till 10 mm i flytande konstruktion från 35 mm och uppåt.
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,8 kg/m2 per mm skikttjocklek
VATTENMÄNGD: 1,8 liter/25 kg pulver
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 30 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 3 timmar*
BELÄGGNINGSBAR: Efter ca 24 timmar
FÖRSTÄRKNING: Produkten kan förstärkas med fiberarmering
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 6 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2019-07-05

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan