Artikelnr: 115415

ECODUR S 90 NEW Parkettlim / 16 kg

Flexibelt och lättapplicerat lim av SMP-typ för hellimning av parkett och trägolv.
Läs mer

  • Stegljudsförbättring upp till 9 dB
  • Slipning möljig redan efter 24-48 timmar
  • Passar till alla typer av ytbehandling

ECODUR® S 90 NEW

Flexibelt och lättapplicerat lim av SMP-typ för hellimning av parkett och trägolv. Till sugande eller icke sugande underlag. Endast för användning inomhus i torra utrymmen.

          

 

Lämplig till: Krav på underlagets
ytdraghållfasthet
Lämpligt
limspridarblad
Åtgång
Färdigparkett 1,5 MPa B 11 1000-1200 g/m2
Mosaikparkett 1,5 MPa B 3 800-1000 g/m2
Basparkett 1,5 MPa B 3 800-1000 g/m2
Industriparkett 1,5 MPa B 3 800-1000 g/m2
Stavparkett 1,5/2,0 MPa* B 11 1000-1200 g/m2
Massiva brädgolv/tiljor 2,0 MPa B 11 1000-1200 g/m2
Rökt ek 1,5/2,0 MPa* B 3/B 11* 800-1200 g/m2
Exotiska träslag 1,5/2,0 MPa* B 3/B 11* 800-1200 g/m2

* Beroende på typ och format

Förbehandling

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR® primer och spacklas med avjämningsmassa ECODUR® E 31 New, ECODUR® E 33 New eller likvärdigt. Underlag med golvvärme ska alltid förbehandlas med fuktspärr och vidhäftningsprimer ECODUR P 19.

Utläggning

Limmet appliceras på underlaget med hjälp av en limspridare försedd med lämpligt limspridarblad (se tabell ovan). Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden. Tryck till noga och använd golvvält för att uppnå full övervätning av lim mellan underlaget och parketten/ trägolvet. Vid behov upprepas detta och det lagda golvet kan behöva belastas med lämpliga tyngder för att hållas kvar på korrekt plats under limmets härdningstid. Om parketten saknar not och fjäder, se till att inget lim kommer upp i springorna. Följ även noga parkett-tillverkarens läggningsinstruktioner.

Idealisk läggningstemperatur är +18-23°C och idealisk luftfuktighet ligger mellan 40 och 60 % RF/20°C. Produkten härdar med hjälp av fukt vilket gör att låg luftfuktighet förlänger härdningstiden och omvänt förhållande ger en förkortad härdningstid.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant och dokumenteras, så att parketten inte limmas på ett för fuktigt underlag. För parkett och trägolv limmade med ECODUR S 90 New gäller max 65 % RF. Skulle restfukthalten visa sig överstiga dessa värden ska underlaget fuktspärras med ECODUR P 19. Kontakta oss alltid för konsultation om underlaget är utsatt för tillskjutande markfukt. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8–12 %.

Observera speciellt!

  • Använd aldrig konventionell vattenbaserad vidhäftningsprimer direkt under parkett- och trägolvslim. Kontakta våra läggningstekniker vid minsta tveksamhet.
  • Dessa rekommendationer är endast limrekommendationer och befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningen från beläggningsfabrikanten.

  • Underlag med golvvärme ska alltid förbehandlas med fuktspärr och vidhäftningsprimer ECODUR P 19.

ECODUR S 90 New är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-02

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 16 kg hink
FÖRPACKNINGAR/PALL: 33 st
MATERIALÅTGÅNG: Se tabell i fliken produktbeskrivning.
VOLYMVIKT: 1 liter = 1,65 kg
1 kg = 0,606 liter
ARBETSTEMPERATUR: +18 °C till +23 °C
LUFTFUKTIGHET: 30-60 % RF.
MONTERINGSTID: Våtlimning: 0-35 minuter.
STEGLJUDSFÖRBÄTTRING: Upp till 9 dB enl ISO 10140
RENGÖRING: Ej uthärdat lim tvättas av med t.ex. Brutal Wipes eller likvärdigt. Uthärdat lim avlägsnas mekaniskt.
SLIPNING AV PARKETTEN: Efter 24-48 timmar.
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad förpackning i torr och sval miljö. Frostkänsligt.

 © 2022-06-02

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan