Artikelnr: 104341

ECODUR S 81 Golvlim allround / 14 kg

Lösningsmedelsfritt, fiberförstärkt, dispersionslim med mycket låga emissioner för läggning av homogena och heterogena PVC- och CV-beläggningar, gummi upp till 4,0 mm, LVT, linoleum i rullvara och plattor, textil, nålfilt, samt vissa leverantörers klorfria vinylbeläggningar.
Läs mer

  • Mycket allround
  • Motståndskraftigt mot mjukgörare
  • Motverkar intrycksmärken
  • Stark limfilm

ECODUR® S 81

Lösningsmedelsfritt, fiberförstärkt, dispersionslim med mycket låga emissioner för läggning av homogena och heterogena PVC- och CV-beläggningar, gummi upp till 4,0 mm, LVT, linoleum i rullvara och plattor, textil, nålfilt, samt vissa leverantörers klorfria vinylbeläggningar.

ECODUR S 81 är extra motståndskraftigt mot mjukgörare, vilket medger att produkten bibehåller sin hårda limfilm under beläggningar av PVC.

Lämpligt på spacklade, jämna, sugande underlag. Även lämplig på vissa stegljudsreducerande underlagsmaterial, kontakta oss för konsultation. För golv inomhus.

 

     
   

Förbehandling

Kontrollera underlaget. Det måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Ojämna underlag primas med lämplig ECODUR-primer och spacklas med lämplig ECODUR avjämnings- eller spackelmassa.

Utläggning

Limmet appliceras på underlaget jämnt med limspridare försedd med limspridarblad anpassat till det aktuella underlaget och beläggningen (se tabell nedan).  Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden. Gnid fast noga. Kanter och ändar samt ej plant liggande partier trycks fast ytterligare efter ca 10-20 min. Vid behov upprepas detta, och ytan vältas vid behov. Verktyg rengöres med vatten direkt efter avslutat arbete.

Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C och idealisk luftfuktighet ligger mellan 50 och 65 % RF/20°C. Hög temperatur och låg luftfuktighet förkortar torktiden och omvänt förhållande ger en förlängd torktid.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.
För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

Fukt

Det är av yttersta vikt att restfukthalten i betongunderlag mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag. För plast och diffusionstäta textilbeläggningar gäller max 85 % RF och för diffusionsöppna linoleum och textilbeläggningar max 90 %. Skulle fukthalten visa sig överstiga dessa värden rekommenderar vi ECODUR-fuktspärrsystem. Kontakta oss för konsultation. Fuktkvot i golvspånskivor ska ligga mellan 8–12 %.

Åtgång
PVC- och CV med mycket slät baksida A1 ca 250 g/m2
PVC- och CV med lätt struktureradbaksida A2 ca 300 g/m2
Gummi A2 ca 300 g/m2
LVT med mycket slät baksida A1 ca 250 g/m2
LVT med lätt strukturerad baksida A2 ca 300 g/m2
Linoleum B1 ca 350 g/m2
Linoleum med akustikbaksida B1/ B2 ca 350-450 g/m2
Linoleum på akustikunderlag A2 ca 300 g/m2
Textil med slät PVC- eller skumbaksida A2 ca 300 g/m2
Textil med strukturerad baksida B1 ca 350 g/m2
Textil med mycket strukturerad baksida B2 ca 450 g/m2
Nålfilt B1/ B2 ca 350-450 g/m2
Stegljudsreducerande underlagsmaterial A1/ A2 ca 250-300 g/m2

 
Observera speciellt:

  • Beläggningar i rullvara ska alltid rullas ut på plats i förväg, för att tillåta acklimatisering och för att alla eventuella rullspänningar ska avta. 
  • Skarvar svetsas tidigast efter ca 24 timmar.
  • Dessa rekommendationer är endast limrekommendationer och befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningen från beläggningsfabrikanten.

ECODUR S 81 är BASTA-registrerad.

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Produkten är bedömd av Byggvarubedömningen. Mer information finns på Byggvarubedömningens Webtjänst.

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2022-06-02

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 14 kg hink
FÖRPACKNINGAR/PALL: 44 st
FÄRG: Krämvit
MATERIALÅTGÅNG: Se tabell längst ner i fliken produktbeskrivning.
VOLYMVIKT: 1 liter = 1,250 kg
1 kg = 0,8 liter
14 kg = 11,2 liter (hel hink)
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15 °C golvtemperatur
LUFTNINGSTID: Ca 5-20 minuter*
MONTERINGSTID: Ca 20-30 minuter*
BELASTNINGSBAR: 24 timmar*
SVETSNING AV SKARVAR: 24 timmar*
MAXIMAL HÅLLFASTHET: 3 dagar*
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 12 månader från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad förpackning i torr och sval miljö. Frostkänsligt.

 * vid 20°C och 65 % RF

© 2022-06-02

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan