Artikelnr: 104303

ECODUR E 31 Gipsbaserad avjämningsmassa. / 25 kg

Gipsbaserad avjämningsmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, prefabricerade betongelement, gipsunderlag, skruvade spånskivor och spontat brädgolv, även om dessa är porösa eller har rester av asfalt och tjärlim.
Läs mer

 • 0-30 mm tjocklek
 • Spänningsfri
 • pH-neutral

ECODUR® E 31

Gipsbaserad avjämningsmassa för läggning på betong, lättbetong, betongslipsats, prefabricerade betongelement, gipsunderlag, skruvade spånskivor och spontat brädgolv, även om dessa är porösa eller har rester av asfalt och tjärlim. Innan läggning av plast, linoleum eller textil. För övriga beläggningar rådfråga våra läggningstekniker.  Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder, kontor och lättare industri. Produkten har en god flytförmåga, går utmärkt att pumpa och är lätt att lägga. Produkten lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Endast för användning inomhus.

           

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, genomtorrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig ECODUR-primer. Primern påföres med roller. Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje säck ECODUR E 31 åtgår ca 6,0 liter vatten. Skall massan läggas i tjocklekar över 10 mm kan den med fördel drygas ut med tvättad sjösand i fraktionen 0,8-1,2 mm. Till 25 kg pulver kan ca 12,5 kg sand tillsättas.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 30 minuter. Blanda därför endast så mycket massa som kan läggas inom denna tid. Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Materialet skall därför lagras svalt men inte under 10°C, och kallt vatten användas. Massan kan läggas ut för hand med en tandad spackel eller pumpas. Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Det är alltid av yttersta vikt att restfukthalten i underlaget mäts, helst av en auktoriserad fuktkontrollant, och dokumenteras så att avjämningsmassan och den efterföljande beläggningen inte installeras på ett för fuktigt underlag.
Skulle fukthalten visa sig överstiga 85% RF rekommenderar vi applicering av fuktspärrsystem. Kontakta alltid oss för konsultation innan fukt- eller alkalispärr projekteras, eller om den aktuella ytan är föremål för tillskjutande markfukt. Detta för att minimera risken för reklamationer på grund av felaktig användning.

Observera speciellt!

 • Vid justerspackling med cementbaserade produkter ovanpå ECODUR E 31 skall alltid ytan primas rikligt 2 gånger för att förhindra kontakt mellan de olika materialen.  
 • Produkten kan användas som migrationsspärr och skall då appliceras i minst 5 mm skikttjocklek.
 • Minsta skikt för rullande belastning är 3 mm. Sker spackling på ett icke sugande underlag i syfte att skapa ett sugande skikt för att kunna lägga beläggning med ett dispersionslim, krävs minimum 3 mm.
 • För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, för att säkerställa att rätt vattenmängd tillsätts
 • Spackling i flera skikt: Om ett ytterligare skikt spacklas samma dag, då den underliggande ytan fortfarande är mörk, skall ytan skrapas av, dammsugas och skikt två jobbas in i ytan. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
  Om ett ytterligare skikt spacklas när det underliggande skiktet torkat och ljusnat, skall detta slipas, dammsugas, och primas med primer ECODUR P 12, som skall tillåtas torka innan skikt två läggs ut. Skikt två skall alltid vara tunnare än skikt ett.
 • Ska parkett hellimmas ovanpå föreslår vi istället ECODUR E 60 och att råd inhämtas från våra läggningstekniker.
 • Använd alltid expansionsremsa längs väggarna då tjockleken överstiger 5 mm.
 •  ECODUR E 31 kan inte ligga under keramik eller polyolefina beläggningar, ej heller under gummibeläggningar tjockare än 3,5 mm. Vid höga lagtjocklekar på icke sugande underlag, var aktsam på uttorkningsförloppet

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande. Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se. Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.


© 2019-06-25

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 25 kg säck
FÄRG: Vit
SKIKTTJOCKLEKAR: 0-30 mm. Vid tjockare skikt rådgör med oss.
MATERIALÅTGÅNG: Ca 1,5 kg/m2 och mm skikttjocklek.
VATTENMÄNGD: ca 6,0 l/25 kg pulver
ARBETSTEMPERATUR: Lägst 15°C golvtemperatur
ANVÄNDNINGSTID: Ca 30 minuter*
GÅNGBAR: Efter ca 2 timmar*
BELÄGGNINGSBAR: Med plast, linoleum och textil efter ca 24 timmar per 3 mm.
FÖRSTÄRKNING: Produkten kan förstärkas med fiberarmering
GOLVVÄRME: Lämplig
RULLBELASTNING: Lämplig
LAGRING: Minst 6 månader från tillverkningsdatum om den förvaras i oöppnad förpackning i en torr och sval miljö.

* vid 20°C och 65 % RF

© 2019-06-25

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan