Guide för skötsel och underhåll av korkgolv och lackade trägolv med RZ produkter.

BEHANDLING AV NYLAGDA GOLV

Till ytor med hög belastning, exempelvis korridorer, butiker och offentliga byggnader, rekommenderar vi en första underhållsbehandling innan golvet tas i bruk. Genom den första underhållsbehandlingen förses golvet med en slitstark skyddsfilm som stöter bort smuts och underlättar rengöring.

Sopa, torrmoppa eller dammsug golvet för att få bort all lös smuts och grus. Rengör därefter golvet med RZ Grovrent (färdigblandat rengöringsmedel) eller RZ Wood Golvrent utspädd 1:200 (dvs. ½ dl i 10 liter vatten). Avsluta med RZ Wood Polish blank eller RZ Wood Polish sidenmatt.

PERIODISKT UNDERHÅLL

Beroende på aktuellt slitage ska periodiskt underhåll utföras med jämna intervall.

Rengöring
Innan du använder RZ Wood Intensivrengöring, kontrollera att lacken på trägolvet är resistent mot medlet. Använd RZ Wood Intensivrengöring utspädd 1:10 till 1:100. Fördela medlet jämnt över golvet med en mopp och låt verka i 2 till 5 minuter. Skura ordentligt med en Single disc-golvmaskin (t ex Wolff Tango), använd röd eller vit pad. Avlägsna medlet helt och hållet med
våt-/torrdammsugare (t ex Wolff Starvac) eller mattvättmaskin. Neutralisera golvet genom att tvätta av det med rent vatten flera gånger, tills alla alkaliska rester har försvunnit. Låt golvet torka helt och hållet. Tänk på att trä och kork är känsliga för fukt! Häll inte vatten över golvet och låt inte produkten verka för länge! Undvik pölar!

För borttagning av fläckar se rubriken Fläckborttagning.

FLÄCKBORTTAGNING

Fläckar och envis smuts kan tas bort med RZ Fläcklösare.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Alla golv håller längre med en professionellt utförd golvvård, smutsen stöts bort och golvet ser vackrare ut. Se till att entréer har väl tilltagna avtorkningszoner (åtminstone tre gångsteg) eftersom detta är ett mycket effektivt skydd mot nedsmutsning och underlättar underhållet. Glöm inte att inkludera själva avtorkningszonen i den dagliga skötseln. 

Viktig anmärkning!
Läs igenom varje produkts data- och varuinformationsblad samt etiketten på förpackningen innan arbetet påbörjas, så att detta utförs korrekt med rätt verktyg och lämplig skyddsutrustning. Vid tveksamheter rekommenderar vi att du först provar på en mindre yta eller kontaktar vår läggningstekniska avdelning för ytterligare råd och anvisningar. Du kan även be om relevant information från den aktuella beläggningsfabrikanten.
Observera speciellt!
Tänk på att alltid använda tydliga skyltar som anger att golvvårdsarbeten pågår, för att undvika nedsmutsning av behandlade ytor innan dessa torkat. Sörj för god ventilation.

© 2013-04-04