Sigan gör entré hos Dressman

För att Rolling Stones skulle kunna flytta in hos Dressman krävdes det vissa ombyggnader. God planering kombinerat med det smarta torrlimmet Sigan gjorde det möjligt att hålla klädkedjans butiker öppna precis som vanligt när det nya golvet lades in. Golvläggningen varken bullrar eller dammar - och kunderna kan på en gång gå på golvet.

 

Rolling Stones hjälper Dressman att nå nya kundgrupper. För att förstärka det rockiga herrmodet har kedjans samtliga butiker byggts om. Nya montrar och vinylplattor på delar av butiksgolvet lockar in kunder i klädkedjans affärer genom att tydligt kommunicera samarbetet med det legendariska rockbandet.

Att under tre intensiva veckor "rocka till" 374 Dressmanbutiker i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Tyskland var en planeringsmässig bragd. Sammanlagt 30 000 kvadratmeter ny golvbeläggning skulle på plats.

Inget söl med spackel och lim

Teamen av rundresande golvläggare och monterbyggare hade en arbetsdag på sig för varje affär. Tidschemat var pressat samtidigt som förberedelserna för nylanseringen självklart inte fick störa försäljningen.

- Vi insåg tidigt att vi måste hitta metoder och materiel som både minskar tidsåtgången och störningarna under arbetets gång utan att ge avkall på kvalitetskraven, säger Martin Mattsson på Svea Golv som koordinerat golvläggningen. Istället för att använda ett traditionellt lim för plattorna föll valet på Sigan. Detta patenterade torrlim tillverkas av Uzin Utz AG, levereras som folie på rulle.

- Sigan gör det möjligt att lägga de nya plattorna på befintligt golv. Det krävs alltså inget tidsödande förarbete - eller söl med spackel och lim, förklarar han.

Under förutsättning att underlaget är torrt, rent och slätt spelar det ingen roll om det ligger plast, parkett, linoleum eller klinker på
golvet.


Martin Mattsson på Svea Golv har koordinerat golvläggningen.

Till Dressmans krav hörde också att det i framtiden - snabbt, spårlöst och utan limrester eller andra skador på underliggande material - ska gå att ta bort plattorna. Trots den möjligheten är limmets vidhäftningsförmåga bra, vilket är nog så viktigt då det nya golvet ligger i butikernas entréer med allt vad det innebär av ökat slitage.

Öppet p g a ombyggnad!

Under ombyggnaden håller Dressman i Malmös nöjes- och shoppingcentrum Entré öppet utan inskränkningar. I och med att det inte krävs några avspärrningar för golvläggningen kan Josephine Andersson betjäna kunderna som vanligt.


Josephine Anderssonkan hänga tillbaka kläderna efter några timmar.

Golvläggarna Tony Ljunggren och Roger Olsson, som tog hand om denna och ytterligare några av Dressmans affärer i Skåne, berättar att de lade entrépartiet innan öppningsdags. Därefter arbetade de sig inåt i butiken.

- Genom att inte dra av skyddslagret från Siganfolien förrän plattorna ska läggas på låter vi kunder och personal passera över det ännu inte färdiglagda golvet.


Inget förarbete eller söl med spackel och lim

De båda golvläggarna berättar att de inte tidigare har arbetat med Sigan - men de hoppas att få göra det snart igen. Liksom Martin Mattsson tror de båda att Rolling Stones och Dressman hjälpt Sigan till ett genombrott för butiksrenoveringar:

- Det faktum att kommersen inte störs i kombination med minskat behov av underarbete gör Sigan värt merkostnaden jämfört medvanligt lim.

Utbildade läggare

Före det att golvläggarna tog sig an sina första butiker fick de praktisk utbildning i att arbeta med Sigan. Englund-Gruppen, som sedan år 1994 är svensk generalagent för Uzin Utz, arrangerade två utbildningstillfällen i Malmö och Stockholm.

Schweizaren Markus Fuchs, som är läggningstekniskt ansvarig för Sigan, instruerade sina svenska kolleger:

- Limmet varken luktar eller dammar, svarar han på frågan om varför det blivit populärt inom handel och vård i Tyskland, Österrike och Schweiz.


Markus Fuchs, läggningstekniskt ansvarig för Sigan.

I Dressmanbutiken på Entré skedde ombyggnaden utan större intäktsbortfall. De kläder som flyttades för att det nya golvet skulle kunna läggas kunde hängas tillbaka efter några timmar - och de var då inte ens dammiga.

Sigan underlättar logistiken

Lars Ommundsen på Grøn-Hansen New Store Europe AS har planerat och genomfört hela detta ombyggnadsprojekt på uppdrag av Dressmans ägare Varner-Gruppen. Han säger att även den omfattande logistiken förenklades av Sigan:

- Med tanke på att ombyggnaderna gjordes under den kallaste vintern på många år och att en del butiker ligger långt norrut krävdes ett frosttåligt lim som klarade transporterna.