codex NC 395

nc395.jpg
    Premium
  • 3-40 mm tjocklek
  • snabbhärdande
  • spänningsfattig
  • tål tillskjutande markfukt
  • frostresistent

Cementbaserad avjämningsmassa

För läggning på betong och betongslipsatser. För läggning på övriga underlag rådgör alltid med våra läggningstekniker. Blandas endast med vatten och utlägges med tandad spackel i önskad lagtjocklek. Lämplig i bostäder, kontor och lättare industri. Lämplig för flytspackling av fall. För golv inom- och utomhus.

Tekniska data

Förpackning: 25 kg säck, 1000 kg BigBag
Lagringstid: Minst 12 månader, lagras torrt och svalt
Färg: Grå
Vattenbehov: 4-4,5 liter/25 kg pulver
Materialåtgång: Ca 1,8 kg/m2 per mm tjocklek
Arbetstemperatur: Minst 5°C golvtemperatur
Användningstid: Ca 30 minuter*
Gångbar: Efter ca 2-3 timmar*
Beläggningsbar med keramik: Efter ca 24 timmar*
Beläggningsbar med övriga beläggningar: Kontakta oss för konsultation
Golvvärme: Lämplig
Rullbelastning: Lämplig
Skikttjocklekar: Från 3 till 15 mm
Förstärkning: Produkten kan förstärkas med UZIN RR 201 Fiberarmering.
EC-1R_plus.jpgC20_F5.jpgce.jpgbasta.jpg

* vid 20°C och 65 % RF

Förbehandling av underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast, yt-torrt och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan. Därefter primas ytan med lämplig UZIN Primer. Primern appliceras med UZIN Skumplastroller.
Åtgång ca 150 g/m2. Låt primern torka, innan spackling.

Blandning

Häll rent kallt vatten i ett blandningskärl, tillsätt pulvret, och blanda med mixer eller kraftig borrmaskin och visp, tills massan är klumpfri och homogen. Till varje säck codex NC 395 åtgår ca 4-4,5 liter vatten. Skall massan läggas i tjocklekar över 15 mm skall den drygas ut med tvättad sjösand i fraktionen 0,8-1,2 mm. Till 25 kg pulver kan max 10 kg sand tillsättas.

Utläggning

Användningstiden för nyblandat material är ca 20-30 minuter. Blanda därför endast så mycket material som kan läggas inom denna tid.  Idealisk läggningstemperatur är 15-25°C. Hög temperatur förkortar, låg temperatur förlänger användnings- och härdningstiden. Sommartid skall därför materialet lagras svalt och kallt vatten användas.

Massan kan läggas ut för hand med en tandad spackel eller pumpas.  Vid avbrott i arbetet skall blandare, pump och slangar genast rengöras grundligt. Nylagda golvytor skyddas mot frost, drag och solbestrålning. Alltför snabb torkning kan medföra sprickor, deformation eller försämrad ythållfasthet.

Fukt

Denna produkt är avsedd att kunna användas utomhus. Den är därför både vattenfast och frostsäker.   

Observera speciellt

För mycket blandningsvatten ger en alltför tunn blandning, vilket alltid medför risk för separation, missfärgning, och försämrad ythållfasthet. Använd därför alltid vår måtthink, där det klart och tydligt framgår hur mycket vatten som skall tillsättas.
Ifall spackling sker i två omgångar skall primning alltid ske mellan skikten.

© 2012-09-11

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Viktig anmärkning!

Upplysningarna ovan bygg­er på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens läggningsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas.

Dateringen ovan anger när informationen publicerades. Tidigare publicerad information om denna produkt är då inte längre gällande.Senast publicerad produktinformation samt allmän information om golvläggningsarbeten inhämtas på vår webbplats www.englund-gruppen.se.Beakta även branschföreskrifter, nationella standarder och normer samt information från den aktuella beläggningsfabrikanten.