Kvalitetspolicy

Verksamheten ska bedrivas så att våra kunder ser ett mervärde i att köpa sina produkter och system ifrån oss. Kvalitetssystemet ska vara utformat så att det utgör ett medel för att successivt förbättra och effektivisera verksamheten mot total kvalitet.

Detta uppnås genom att:

  • ledningen skapar de förutsättningar som krävs för att uppnå rätt kvalitet, samt vidmakthåller detta inom ramen för kvalitetssystemet.
  • de anställda förses med effektiva hjälpmedel i form av metoder, verktyg, utrustning och utbildning.
  • våra produkter sätts samman så att vi kan marknadsföra ett system i stället för enskilda produkter.
  • vi alltid strävar efter att ge bästa service, samt håller en hög utbildningsnivå till användarna.
  • företagets samtliga anställda uppträder kompetent, ärligt och seriöst mot företagets kunder och övriga samarbetspartners, samt är medvetna om betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och total kvalitet.