Med smarta produkter, service och kunskap bidrar vi till en ökad lönsamhet för våra kunder.

Englund-Gruppen är Sveriges största fristående golvgrossist med lokal närvaro i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar. Koncernens samlade omsättning överstiger 100 Mkr och personalstyrkan uppgår till drygt 20 personer.

Sedan 1994 är Englund-Gruppen svensk generalagent för Uzin Utz AG som är en av de marknadsledande tillverkarna av lim och cementbaserade spackel och bruk.

I agenturportföljen finns också varumärkena codex, Pallmann, Wolff, Sigan, RZ, och Arturo. I nära samarbete med ytterligare ett 20-tal välkända leverantörer tillhandahåller vi det mesta en golvhantverkare och servicebyggare behöver i sitt dagliga arbete.

Produkternas höga och jämna kvalitet, den erkänt goda servicen samt fokus på kundernas ökade lönsamhet, är hemligheten bakom Englund-Gruppens framgångar.