Har ni produkter för att ljud- och värmeisolera ett golv?

I vårt sortiment finns ett brett sortiment av produkter för ljud- och värmeisolering, vilka är kvalitetsavstämda för användning i våra produktsystem. Vissa produkter levereras i rulle andra i plattformat. Se ytterligare information under avsnittet produkter på denna webbplats.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.