På era fixsäckar finns märkningar som ser ut t ex så här: C2 TE S1. Vad betyder det?Märkningen som du beskriver, är en Europastandard (DIN EN 12004) på fix till keramik- och naturstensplattor. Den innefattar cementbaserat fix, dispersionsfix och 2-K fix, för invändigt och utvändigt bruk på väggar och golv.

Första bokstaven anger produkttyp:

C= Cementbaserad produkt.

D= Dispersion

R= 2-Komponent

 

Andra siffran anger produktklass.

Klass 1 skall vara > 0,5 N/mm² i alla obligatoriska tester.

Klass 2 skall vara > 1,0 N/mm² i alla obligatoriska tester.

 

Obligatoriska tester:

• Dragvidhäftning på betong.

• Dragvidhäftning efter vattenbegjutning.

• Dragvidhäftning under påverkan av värme.

• Dragvidhäftning under tö och frostpåverkan.

 

Efterföljande bokstäver anger specifika produktegenskaper.

E = Extended open time = förlängd öppentid

F = Fast = Snabbhärdande

T = Slip resistance = hängfix

 

Andra produktegenskaper.

S1 = Elasticitet (≥ 2,5 mm < 5 mm)

S2 = Elasticitet (≥ 5 mm)Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.