Kan jag spackla över fogarna på ett golv med genomgående rörelsefogar?

Nej, i ett golvsystem med vidhäftning, måste alla fogar i baskonstruktionen gå igenom alla i konstruktionen förekommande skikt och fyllas med elastisk fogmassa eller lämplig profil.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.