Vad ska jag tänka på när jag spacklar utrymmen med dålig ventilation och relativt låg temperatur?

Tänk på att ventilation och värme är viktiga för att uttorkning av betong, spackel och lim m.m. ska fortgå på ett tillfredställande sätt. Acceptera därför aldrig att utföra spacklings- eller limningsarbeten i lokaler med låg temperatur och/eller med avstängd eller dåligt fungerande ventilation utan att klargöra för beställaren eller byggaren att alla härd- och torktider blir kraftigt förlängda jämfört med de uppgifter som anges i våra produktdatablad.

Tänk på att en betongplatta med för låg temperatur kräver en ganska lång uppvärmning (många dagar) innan den når tillräckligt hög temperatur.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.