Jag har ett betonggolv med sprickor. Hur jag vet jag om det går att spackla på dessa eller inte?

Alla cementbaserade produkter har inneboende spänningar, och därför kan det mer eller mindre lätt uppstå sprickbildning.

Det finns olika typer av sprickor och de vanligaste är följande:

Hårfina sprickor vilka enbart ligger väldigt ytligt och saknar betydelse såvida inte ytan ska målas med tunnfilms epoxi etc.

Sprickor som uppstår när man lägger på t ex gamla limrester. Dessa är lite bredare än ovan nämnda hårsprickor men är i princip betydelselösa.

Krympsprickor uppstår när det utlagda materialet torkar för fort vilket får till följd att blandningsvattnet avdunstar för fort vilket ger upphov till ett stort antal sprickor. Här bör man vara observant så att ythållfastheten inte försämrats, innan man fortsätter med vidare arbeten.

Bomsprickor är alltid illavarslande. Du känner igen dem på det ihåliga ljudet i bom området samt på nivåskillnaden i själva sprickan. Bom måste alltid avlägsnas innan vidare golvläggningsarbeten kan fortsätta. Ibland kan det förekomma bomljud i golv utan att det finns sprickor. Det ligger förmodligen då en bom lite djupare ned i betongen. Det går sannolikt att lägga på densamma, men underrätta alltid beställaren skriftligt och klargör att läggning sker på dennes ansvar.

Sprickor vid utgående hörn, pelare osv i samband med gjutning eller spackling är ett annat fenomen. Dessa uppstår som ett resultat av den nylagda massans blygsamma men ändå betydelsefulla svällning. Vi rekommenderar därför alltid UZIN:s självhäftande kantremsa så snart spacklingen överstiger 5 mm, och alltid då det är frågan om gjutning med snabbslipsats.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.