När ni anger en viss åtgång per m2, har ni då tagit hänsyn till spill?

Nej, i angivna värden för materialåtgång, är ingen hänsyn tagen till spill, eftersom det beror på faktorer som ligger utanför vår kontroll.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.