Vilken typ av skyddsutrustning ska jag ha när jag använder era produkter?

Vid hantering och användning av alla våra produkter ska där så krävs nödvändig skyddsutrustning användas. Läs gällande varuinformationsblad för korrekt vägledning.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.