Vilka garantier lämnar ni på era produkter?

Garantier lämnas för kvalitén på levererade produkter, deras lämplighet för angivet ändamål samt deras kompatibilitet med andra komponenter i golvkonstruktionen i enlighet med ABM 07. Dock kan appliceringen av produkten påverkas av olika förhållanden på arbetsplatsen och av användningsmetoden. Ett lyckat resultat är också beroende av användarens goda omdöme och hans/hennes professionella arbetssätt. Detta är dock faktorer som ligger utanför vårt företags kontroll.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.