Vilka anvisningar, förutom era, ska jag beakta?

Beakta alltid de anvisningar som fabrikanterna av beläggningen och eventuella andra komponenter lämnat eftersom det är de som har mest kunskap om just sin beläggningsprodukt.

Inhämta också i förekommande fall information från GBR golvtekniska pärm.

BKR har sammanställt en handbok med namnet Byggkeramikhandboken i vilken det finns viktig information att inhämta.

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.