Vilket ansvar tar ni för givna rekommendationer?

Har rekommendationer givits som ett resultat av en besiktning av en representant från oss kan inte ansvar tas för faktorer utanför deras kunskap, sådant som skäligen ligger utanför vårt engagemang som varuleverantör eller faktorer som inte rimligtvis kunde förutses vid tidpunkten för besiktningen.

Vi accepterar inget ansvar för eventuella tolkningar av angivna rekommendationer annat än de som lämnats av oss vid publiceringstillfället. Ifall det finns alternativa tolkningar eller tveksamheter av den precisa meningen av specifika ord, fraser eller använd terminologi ska klargörande information inhämtas från oss innan angivna rekommendationer följs.

Givna rekommendationer ska endast tjäna som riktlinjer. De är skrivna i god tro och är baserad på den information och den kunskap som finns i skrivande stund. De ska ses som ett supplement till gällande Svenska Branschregler, gällande produkt- och varuinformationsblad för respektive produkt samt instruktioner på produktens förpackning.

Skulle uppgifter på förpackning och gällande produktdatablad stå i strid med varandra gäller alltid uppgifterna på produktdatabladet. Senast daterad information finns här på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att ändra information utan föranmälan.

 

Observera!

Svaret som lämnas på rubricerad fråga har vi medvetet valt att göra så kort som möjligt. För att få en komplett bild av hur aktuell produkt(er) ska användas, hänvisas till aktuella produktdatablad och övrig teknisk information som kan inhämtas på här på vår webbplats eller av vår personal på respektive ort.  Vid tveksamhet rekommenderas alltid en provläggning.