Produkter för ett hållbart byggande!

Terra-Line-nyhet.jpg

UZIN Terra-Line: primer, avjämningsmassa och lim för ett hållbart byggande

UZIN Utz AG har länge legat i framkant när det gäller utveckling av miljövänliga produkter och system. Målmedvetet har man arbetat för att ta bort lösningsmedel och utvecklat säkrare produkter med så låga emissioner som möjligt. Med UZIN Terra-Line tas ännu ett viktigt steg mot ett hållbart byggande.

Primern UZIN TERRAPRIMO 10 och spacklet UZIN TERRAPLAN 20 har en reducerad mängd syntetiskt råmaterial medan limmet UZIN TERRACOLL 30 har en ökad andel förnyelsebara råmaterial. I utvecklingsarbetet har man också satsat på ett oblekt förpackningsmaterial och har på så sätt ytterligare reducerat miljöpåverkan.

Gjorda recepturförändringar ger en koldioxidminskning på ca 250 kg per 1 000 m2 belagd yta i förhållande till vanliga produkter. Seriens alla produkter är märkta med Blaue Engel och uppfyller kraven i EMICODE för EC 1 Plus. Dessutom har Terra-Line fått UZIN:s egen AAA, ECO ID-märkning.

Med UZIN Terra-Line kan både ni och era kunder välja produkter för ett hållbart byggande – och redan nu tänka på morgondagen.