Ny metod för att mäta uttorkning i betong!

Med smarta HMBox kan man enkelt fastställa när betongunderlag är klara för golvläggning. Produkten tillverkas av det österrikiska företaget, Floorprotector GmbH, vilka även uppfunnit Fidbox, som installeras i trägolv och som kontinuerligt avläser temperatur och fuktighet i både underlag och rumsmiljö.hmbox_thumb.jpg

HMBox läser kontinuerligt av data och skickar dessa var 12:e timme till en central server. Aktuella data kan avläsas med hjälp av vår HMBoxApp var man än befinner sig, så länge man har internetuppkoppling tillgänglig. Det är alltså inte nödvändigt att besöka arbetsplatsen för att kontrollera status på underlaget. Data kan dock även läsas av på arbetsplatsen med hjälp av en Smartphone och bluetooth.

Enheten följer underlagets uttorknings process genom att mäta de emissioner som kommer från betongen och gör det möjligt att med stor säkerhet fastställa när aktuella ytor har uppnått rätt RF värde och därmed är klara för golvläggning.  Det är vidare möjligt att på ett tidigt stadium, med hjälp av registrerade data, beräkna när det aktuella underlaget är klart för läggning.

HMBox är stöldskyddad med en invändig spårningsenhet som dels larmar om enheten flyttas från sin mätplats och visar var enheten befinner sig. HMBox är rund och har en behändig storlek. Varje enhet monteras direkt mot underlaget med hjälp av ett speciallim för att täta anslutningsytan helt och hållet. Det är av stor vikt att ingen luft kommer in i själva mätcellen. Eftersom det enda som skall registreas är den emission som kommer från underlaget.

Apply-to-surface-material_webb.jpg

Enheten mäter också rumsklimatet via en andra sensor. Mätperioden kan pågå under flera veckor om så är nödvändigt och din HMBox registrerar data varje timme. Den skickar också ett meddelande när underlaget är tillräckligt torrt och klart för golvläggning. Alla data sparas och kan hanteras som som detaljerade mätprotokoll eller rapporter i FP Desktop Professional som är en separat produkt.