Vårt nya godkända foliesystem Impervius

Impervius foliesystem, nedan förkortat IFS, uppfyller de senaste kraven på vatten- och ångtäthet i BBR, Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV.

Systemet är testat enligt riktlinjer i Etag 022 och godkänt av Byggkeramikrådet. IFS används som tätskikt bakom kakel och klinker på väggar och golv i våtutrymmen i bostäder och utrymmen med liknande belastning och uppfyller kraven på självhärdande folielim i överlapp som gäller från den 1 juli 2014.

Impervius foliesystem har ett ånggenomgångsvärde på ca 3 200 000 s/m.

Impervius_webb.jpg

Material

Impervius Foliesystem våtrumskonstruktion består av:

  • Impervius Tätmembran
  • Impervius Folie
  • Impervius Innerhörn & Ytterhörn
  • Impervius Våtrumsremsa (självhäftande)
  • Impervius Rörmanschetter
  • Impervius Brunnsmanschetter
  • Impervius Folielim (självhärdande)
  • Fästmassor: codex Power CX 3, codex Power CX 5 och codex Power Maxx

Alla produkter är utprovade tillsammans för att klara ställda krav enligt gällande branschregler, BBV. Det är konstruktionen som är godkänd, därför ska ingen produkt bytas ut.