Från och med den 1 januari blir vi Englund-Gruppen Flooring AB

(Mölndal den 16 november 2018)

Under december månad kommer vi att fusionera våra fyra dotterbolag till ett bolag. Tekniskt sett innebär detta att Englund-Gruppen i Göteborg AB tar över de andra bolagen och byter namn till Englund-Gruppen Flooring AB. Samtidigt lanserar vi ett utökat produktsortiment under vårt eget varumärke ECODUR®.

Detta betyder i sin tur att Ni som tidigare varit kunder till de andra bolagen i vår koncern från den 1 januari kommer få ett nytt kundnummer. Fakturorna kommer komma från Englund-Gruppen Flooring AB och Ni skall fortsättningsvis erlägga betalning till ett nytt bankgironummer. För Er som redan är kunder till Englund-Gruppen i Göteborg AB, blir det inga förändringar utan Ni kommer behålla Era existerande kundnummer och skall erlägga betalning för våra fakturor till samma bankgironummer som tidigare.

Förändringar i Red Carpet Clubrcc5.jpg

Från 1 januari utökar vi antalet poängnivåer i Red Carpet Club från tre till fem. Samtidigt justerar vi nivåerna så att den lägsta nivån dubblas jämfört med tidigare och från den 1 januari ger 0,2 poäng per inköpskrona istället för 0,1 poäng per inköpskrona. Våra mest intressanta produkter blir de som ger hela 5 x poäng, vilket innebär att de ger 1,0 poäng per inköpskrona.

Nytt datasystem

Vi implementerar också ett nytt datasystem från årsskiftet som bl.a. medger att Ni genom ett log-in kommer kunna se Era priser och tidigare fakturor samt göra beställningar i vår webbutik. Vårt hittillsvarande webbhandelssystem visade sig inte vara kompatibelt fullt ut med vår administrativa programvara så det har vi varit tvungna att skrota.

ebb_webb.jpgNya prisavtal

Vi inför också en ny framtidssäkrad prissättning vilket innebär att våra prisavtal kommer se annorlunda ut från den 1 januari. Detta kommer innebära att vissa produkter kommer öka något i pris medan andra kommer ligga kvar på nuvarande nivå. Priserna på UZIN kommer ökas ganska rejält. Se nästa punkt för mer information om detta.

Vårt långvariga samarbete med UZIN

Som flera av Er säkert redan känner till är vårt exklusivavtal med UZIN Utz AG, som vi haft sedan maj 1994, uppsagt och kommer att upphöra 2018-12-31. Efter att vi mottagit uppsägningen fick vi så småningom klarhet i att man från den 1 januari 2019 ville höja priserna rejält på den svenska marknaden, något som vi direkt ställde oss avvisande till. Deras planer föranledde oss att relativt snart efter mottagen uppsägning med omedelbar verkan börja söka efter andra högkvalitativa produkter i ett för våra kunder mer fördelaktigt prisläge jämfört med de prisindikationer vi fick från UZIN. Vår research har varit omfattande och vi har ägnat lång tid åt att testa produkter och olika recepturer från ett flertal tillverkare för att komma fram till den bästa lösningen för våra kunder och oss.

EGCS_webb.jpgGlädjande nog har våra ansträngningar burit frukt och vi kommer från den 1 januari 2019 kunna erbjuda ett kraftigt utökat produktsortiment under vårt eget varumärke ECODUR®. Våra nya Premiumprodukter uppfyller både våra och våra kunders högt ställda krav på en jämn och hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

I vårt sortiment kommer Ni att finna följande produkter:

 • Primers
 • Spackelmassor
 • Finspackelmassor
 • Lagningsbruk
 • ROT-bruk
 • Avjämningsmassor på både gips- och cementbasis
 • Avjämningsmassa för utomhus användning
 • Golv-och vägglim
 • LVT-lim
 • Linoleumlim
 • Gummilim
 • Lim till klorfria beläggningar
 • Lim till textila beläggningar
 • Fixeringslim till textila plattor
 • Parkettlimmer
 • Fästmassa till keramik

Totalt rör det sig om fler än 20 produkter som alla har en hög och jämn kvalitet och de inneboende goda egenskaper som Ni och vi vant oss vid när det gäller både snabbhet och pålitlighet.

I vår strävan att utveckla vårt nya sortiment har vi inte gjort avkall på den höga kvalitet som vi på Englund-Gruppen alltid har stått för när det gäller våra produkter.  Vi är övertygade om att vi fortsatt kommer att kunna leva upp till de högt ställda krav Ni har på oss som leverantör.

Fördelar med Englund-Gruppen

Vår personal och service

 • Ni kan ringa oss om allt. Våra servicemedvetna medarbetare har en gedigen teknisk kunskap och hittar alltid en lösning.
 • Omgående fraktfri leverans från våra lokala lager i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar.
 • Utökad pumpservice vid större arbeten. Vi står för utrustning och support.

pumpbil.jpg

 Våra ECODUR®-produkter

 • Premiumprodukter som ger Er en fortsatt bekymmersfri tillvaro utan problem och reklamationer och som dessutom ger maximalt antal poäng i Red Carpet Club.
 • Fortsatt konkurrenskraftiga priser

Avslutningsvis - vi fortsätter att ha kul tillsammans!

Vad gör Du som vill fortsätta köpa UZIN produkter?

Det går bra att fortsätta handla dessa hos oss även efter den 1 januari men vi kommer bli tvungna att justera våra priser till Er ganska rejält på UZIN sortimentet som en direkt följd av de prisökningar vi själva kommer att få. Vi passar på att tacka för de år vi fått förtroendet att vara UZIN:s exklusiva partner i Sverige och önskar dem lycka till med sin nya organisation och strategi.

Höjda priser på vår parkett

Vi tvingas nu också informera om en oönskad prishöjning på vår parkett vilket beror på att vår tillverkare med kort varsel låtit meddela att de med omedelbar verkan justerar våra priser med 20 kronor per m2. Vi tvingas därför justera våra listpriser med samma belopp från den 15 december.

Har ni frågor eller funderingar, är ni välkomna att kontakta undertecknad via mail på stefan.englund@englund-gruppen.se eller på mobil 0704–37 89 03.

Med vänlig hälsning

Stefan Englund